O projekcie

W imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów skupionych w Bazie Ludzi Nauki Służb Mundurowych mam zaszczyt zaprosić Wszystkich do przyłączenia się do naszego projektu.

 

Baza Ludzi Nauki Służb Mundurowych jest inicjatywą osób, które są aktywne naukowo i służą bądź służyły w różnych formacjach mundurowych. Celem powstania bazy jest integrowanie i rozwijanie „Naukowców w Mundurach” poprzez m.in.:

a) nawiązywanie kontaktów i budowanie kapitału relacji,

b) wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, materiałów,

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów naukowych i służbowych,

d) organizację konferencji, zjazdów, sympozjów,

e) tworzenie zespołów zadaniowych,

f) realizację projektów badawczych,

g) informowanie o organizowanych konferencjach krajowych i zagranicznych,

h) umieszczanie komunikatów i ogłoszeń,

i) promocję w środowisku służbowym i naukowym,

j) bezpośrednie dotarcie do uczelni, instytucji, organizacji biznesowych z ofertą realizacji wykładów/projektów/ekspertyz.

Jest to projekt - w początkowej fazie budowy. Mamy nadzieję, że Baza Ludzi Nauki Służb Mundurowych szybko zwiększy swoją objętość i docelowo będzie stanowiła swoistą platformę służącą wymianie wiedzy, doświadczeń oraz będzie zachęcać do tworzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych.

W przypadku zainteresowania Naszym projektem proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Chętnie pomogę rozwiać wszelkie wątpliwości i postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania.